Commercial Software

Εμπορικές Λύσεις


Η πρόταση της UNIDATA για τη μηχανογράφηση των εμπορικών επιχειρήσεων βασίζεται στην οικογένεια των εμπορικών εφαρμογών Emporio. Με την αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφορικής, ανοίγουν προοπτικές στην επιχείρηση που επιθυμεί να αξιοποιήσει το σύγχρονο περιβάλλον εμπορικής λειτουργίας. Η εταιρεία, στην πολυετή παρουσία της στην αγορά της πληροφορικής, έχει αναλάβει τη μηχανογράφηση πολλών και σημαντικών εμπορικών επιχειρήσεων αποκτώντας πολύτιμο know-how.

Όλες οι εφαρμογές είναι πλήρως συμβατές με τις απαιτήσεις του Κ.Β.Σ. και προσφέρουν ταχύτητα και ευελιξία στη διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών του εμπορικού τμήματος. Οι υποστηριζόμενες λειτουργίες διαθέτουν τη δυνατότητα προσαρμογής σε διαφορετικού τύπου ανάγκες, ενώ η πληρότητα και αισθητική αρτιότητα των εξαγομένων πληροφοριών δίνουν στις εφαρμογές τα χαρακτηριστικά ενός ισχυρού εργαλείου management.

Τέλος, παρέχεται εφόσον είναι επιθυμητό, on-line σύνδεση με την οικογένεια λογιστικών εφαρμογών της UNIDATA ετσι ώστε να ολοκληρωθεί η μηχανογραφική κάλυψη όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.


Αποθήκη

Το Merchandise κύκλωμα διαχείρισης Αποθήκης της οικογένειας εφαρμογών Emporio, αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση της αποθήκης της εμπορικής σας επιχείρισης. Έχει σχεδιαστεί με απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση των καθημερινών και επαναλαμβανόμενων λειτουργιών που λαμβάνουν χώρα καθημερινά σε μια επιχείριση που διατηρεί αποθηκευτικό χώρο, με στόχο να εξοικονομήσει ώρες εργασίας μέσω της αυτοματοποίησης και απλοποίησης των σημαντικότερων εξ' αυτών. Ειδικότερα για τον ξενοδοχειακό κλάδο, συνίσταται η χρήση της εφαρμογής προς εξυπηρέτηση των αναγκών Back Office, των αποθηκευτικών χώρων εστιατορίων, bars και σημείων πώλησης, καθώς και για mini markets.

Πωλήσεις

Η Invoice εφαρμογή διαχείρισης Πωλήσεων, κομμάτι της ευρύτερης οικογένειας προγραμμάτων Emporio, είναι η πρόταση της UNIDATA στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκδίδουν μηχανογραφικά τα στοιχεία τους. Δεν καλύπτει μόνο τις απαιτήσεις του Κ.Β.Σ., καλύπτει κυρίως τις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχείρησης που επιθυμεί να αντιμετωπίζει με σύγχρονο μάτι το μέλλον της σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Βασικό πλεονέκτημα της εφαρμογής είναι, ανάμεσα σε άλλα, η δυνατότητα on-line σύνδεσής της με τις υπόλοιπες εφαρμογές Λογιστικής, Διαχείρησης Πελατών και Αποθήκης, παρέχοντας πλήρως αυτοματοποιημένη κάλυψη θεμελιωδών αναγκών της σύγχρονης εμπορικής επιχείρησης.

Σημεία Λιανικής Πώλησης (POS)

Για Cashier τις επιχειρήσεις, τόσο ξενοδοχειακές όσο και εμπορικές, που διαθέτουν σημεία πώλησης (POS - point of sales) η UNIDATA προτείνει ένα πλήρες και αξιόπιστο σύστημα λιανικών πωλήσεων. Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει τη διαχείριση και εποπτεία ολόκληρου του κύκλου των ημερήσιων συναλλαγών: έκδοση στοιχείων, διαχείριση ειδών, εκτύπωση παραγγελιών, ισοζύγιο ημέρας, κατάσταση αποδείξεων ημέρας, καρτέλλες ειδών, στατιστικά πωλήσεων κ.ά. Η εφαρμογή προσφέρει ταυτόχρονα δύο εναλλασσόμενες και ισοδύναμες μεθόδους εργασίας στο χρήστη: μία με χειρισμό μέσω πληκτρολογίου και μία γραφικού περιβάλλοντος, προσαρμοσμένη για χρήση με ποντίκι ή οθόνη αφής (σταθερή, tablet, smartphone).Πελάτες

Η Customerεφαρμογή διαχείρισης Πελατών της οικογένειας προγραμμάτων Emporio επιτρέπει στη σύγχρονη εμπορική επιχείρηση να διατηρεί ένα καλά οργανωμένο πελατολόγιο, όχι μόνο σε επίπεδο γενικών στοιχείων ταυτότητας, αλλά κυρίως σε επίπεδο οικονομικών δεδομένων. Τα εκδιδόμενα στοιχεία προς τους πελάτες είτε ενημερώνονται αυτόματα από το κύκλωμα των Πωλήσεων είτε καταχωρούνται από τον χρήστη. Απεικονίζουν αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της συναλλαγής με αυτόματη ενημέρωση της Γενικής Λογιστικής. Επιπλέον, μια ποικιλία οικονομικών καταστάσεων (π.χ. καρτέλλες, ισοζύγια κ.ά.), αλλά και στατιστικών reports αξιοποιούν την πληθώρα δεδομένων που αποθηκεύονται στην εφαρμογή.

Food & Beverage

H Beer στενή παρακολούθηση συνταγών είναι εξέχουσας σημασίας για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια, η ποιότητα και η συνοχή των καθημερινών διαδικασιών. Με την εφαρμογή F&B της οικογένειας προγραμμάτων Emporio έχετε πλήρη διαχείριση αρχείου συνταγών, με ορισμό του παραγόμενου είδους και των επιμέρους συστατικών που απαιτούνται για την τελική παρασκευή του. Συμπληρωματικά παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσής του με το κύκλωμα Αποθήκης, δημιουργώντας παραστατικά με τις ποσότητες των ειδών που παράχθηκαν και των ειδών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή, αλλά και με ταμειακή μηχανή μέσω του κυκλώματος Point of Sales (POS).

Γενική Λογιστική

Η Books ενότητα Προγραμμάτων της Γενικής Λογιστικής απευθύνεται σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να αποτελέσει πολύτιμο σύμμαχο του σύγχρονου λογιστή κατά τη διεκπεραίωση των καθημερινών του εργασιών, δίνοντας έμφαση στην απλότητα των κινήσεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση βασικών εργασιών, την ακρίβεια των υπολογισμών, την προσβασιμότητα των πληροφοριών που αναζητεί συχνά ο χρήστης, καθώς και το διαρκή έλεγχο για αποφυγή κρίσιμων χρηστικών λαθών. Εφαρμογή πλήρως συμβατή με τις προδιαγραφές του Κ.Β.Σ., του Ε.Γ.Λ.Σ. και της ελληνικής νομοθεσίας εν γένει.