Commercial Software

Πωλήσεις


Η εφαρμογή διαχείρισης Πωλήσεων, κομμάτι της ευρύτερης οικογένειας προγραμμάτων Emporio, είναι η πρόταση της UNIDATA στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκδίδουν μηχανογραφικά τα στοιχεία τους. Δεν καλύπτει μόνο τις απαιτήσεις του Κ.Β.Σ., καλύπτει κυρίως τις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχείρησης που επιθυμεί να αντιμετωπίζει με σύγχρονο μάτι το μέλλον της σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Βασικό της πλεονέκτημα είναι, ανάμεσα σε άλλα, η δυνατότητα on-line σύνδεσής της με τις υπόλοιπες εφαρμογές Λογιστικής, Διαχείρησης Πελατών και Αποθήκης, παρέχοντας πλήρως αυτοματοποιημένη κάλυψη θεμελιωδών αναγκών της σύγχρονης εμπορικής επιχείρησης.
Λειτουργικά Χαρακτηριστικά
Tools

 • Έκδοση στοιχείων σε inkjet ή laser printer με προεκτυπωμένα έντυπα.
 • On-line ενημέρωση των προσωρινών συναλλαγών της Γενικής Λογιστικής για τα παραστατικά αξίας.
 • On-line σύνδεση με τις εφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης και Πελατών του Emporio.
 • Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε εξωτερικό αρχείο (Spreadsheet, Microsoft Excel, Ascii...).
 • Υποστηρίζεται η χρήση Bar Code.
Συμβατότητα με Κ.Β.Σ.

 • Πλήρης συμβατότητα του λογισμικού με τις προδιαγραφές του Κ.Β.Σ. για την έκδοση μηχανογραφικών στοιχείων.
 • Πιστοποιημένη εφαρμογή για χρήση με ΕΑΦΔΣΣ.
Στοιχεία - Γενικά
Documents

 • Η εφαρμογή συνοδεύεται με πρότυπα στοιχεία που καλύπτουν τις απαιτήσεις των περισσοτέρων επιχειρήσεων, αλλά είναι ανοικτή και στην δημιουργία νέων με βάση τις ανάγκες του χρήστη.
 • Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του ίδιου στοιχείου σε διαφορετική σειρά με επιλογή της μονάδας εκτύπωσης.
 • Ελεύθερος σχεδιασμός από το χρήστη των κινήσεων και του τρόπου ενημέρωσης των λοιπών εφαρμογών από αυτές (γέφυρες).
 • Η εφαρμογή λειτουργεί είτε με μετασχηματισμούς στοιχείων (παραγγελία, Δ.Α., ΤΠ, ΠΤ), είτε με την έκδοση μεμονωμένων στοιχείων.
Έκδοση Στοιχείων
Invoice

 • Καλύπτεται τόσο η διακίνηση ειδών από διαφορετικές αποθήκες όσο και η παροχή υπηρεσίας.
 • Ανεξάρτητη οθόνη τιμολόγησης παροχής υπηρεσίας με καταχωρούμενο ελεύθερο κείμενο ή χρήση προκαθορισμένης περιγραφής.
 • Κατά την έκδοση του στοιχείου εμφανίζονται η προτεινόμενη τιμή ή η τελευταία τιμή, το ποσοστό έκπτωσης και η ημερομηνία που ο συγκεκριμένος πελάτης αγόρασε το είδος.
 • Πολλαπλοί τρόποι άμεσης εύρεσης πελατών ή ειδών και πρόσβασης σε αρχεία τους κατά την έκδοση του στοιχείου.
 • Μαζική τιμολόγιση εκκρεμών παραγγελιών, μαζικός μετασχηματισμός στοιχείων και μερικός μετασχηματισμός στοιχείων.
 • Δυνατότητα αλλαγής του τρόπου πληρωμής πελάτη σε επίπεδο παραστατικού και αυτόματη κίνηση εξόφλησης σε στοιχείο μετρητοίς.
 • Ευέλικτη αντιμετώπιση του προσδιορισμού καθεστώτος και συντελεστών Φ.Π.Α. σε επίπεδο πελάτη και τιμολογούμενου είδους.
 • Κάλυψη αναγκών για ειδικούς φόρους.
 • Πλήρης κάλυψη αναγκών εκπτώσεων σε επίπεδο πελάτη, στοιχείου ή γραμμής τιμολογίου.
 • Προκαθορισμένα στοιχεία εκδότη, τόπου αποστολής, τόπου προορισμού και αριθμού αυτοκινήτου με δυνατότητα μεταβολής κατά την έκδοση του στοιχείου. Προκαθορισμένα σχόλια σε επίπεδο στοιχείου με δυνατότητα αλλαγής κατά την έκδοση του στοιχείου.
 • Διαχείριση πολλών τρόπων αποστολής και καθορισμός ημερών πίστωσης σε εκδιδόμενο στοιχείο.
 • Έλεγχος υπολοίπου αποθήκης κατά την έκδοση στοιχείου διακίνησης.
 • Έλεγχος υπέρβασης ορίου πελάτη και “κλειδωμένου” πελάτη λόγω οφειλής κατά την έκδοση του στοιχείου.
 • Κωδικοί πρόσβασης για αλλαγή έκπτωσης πελάτη, αλλαγή έκκπτωσης τιμολογίου ή “ξεμπλοκάρισμα” πελάτη.
 • Έλεγχος αύξουσας αρίθμησης παραστατικών ανά στοιχείο και σειρά.
Λιανικές
Cash

 • Πλήρες κύκλωμα διαχείρισης λιανικών πωλήσεων με ειδικές εφαρμογές προσομείωσης ταμειακής. Ο χειριστής λειτουργεί σαν να χειρίζεται ταμειακή μηχανή, ενώ η επιχείρηση αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της μηχανογραφικής τήρησης των λιανικών της πωλήσεων.
 • Η παραμετροποίηση της εφαρμογής, τα ειδικά προγράμματα ελέγχου και η εμφάνιση στην οθόνη με τα ρέστα του πελάτη εξασφαλίζουν την αποφυγή σφαλμάτων των χρηστών.
 • Η σύνδεση με φορολογική ταμειακή μηχανή μειώνει το κόστος και συντελεί στην αμεσότητα και ευκολία της έκδοσης των στοιχείων.
 • Η εφαρμογή διαχειρίζεται βάρδιες και τμήματα, ενώ καλύπτει και ειδικές περιπτώσεις λιανικών πωλήσεων.
 • Το κλείσιμο της μέρας και η ενημέρωση των αρχείων γίνεται εύκολα και γρήγορα με την χρήση ειδικών προγραμμάτων της εφαρμογής.
Καταστάσεις
Books

 • Καταστάσεις ελέγχου παραγγελιών ανά πελάτη και ανά είδος.
 • Εκκρεμή στοιχεία πελάτη/ανά είδος και είδους/ανά πελάτη για καθορισμένο διάστημα και αποθήκη.
 • Κατάσταση φόρτωσης συγκεντρωτική ανά είδος και οδηγό.
 • Ημερολόγιο εκκρεμών στοιχείων με επιλογές για θεωρημένα, ακυρωμένα, μετασχηματισμένα και ενημερώσεις Λογιστικής.
 • Στατιστικά στοιχεία πωλήσεων ανά ώρα / ανά χειριστή και είδος.
 • Ιστορικό αρχείο χρηστών εφαρμογής με ημέρα και ώρα καταχώρησης και αλλαγής ανά στοιχείο.


Screenshots

Κάντε κλικ για μεγένθυση των φωτογραφιών.

Invoice Store