Hotel Software

Εικόνα Ξενοδοχείου


Η εφαρμογή HotelMaster υιοθετεί μια σειρά από μηχανισμούς για την παρακολούθηση της κατάστασης του ξενοδοχείου σε ό,τι αφορά τις αφίξεις και αναχωρήσεις κρατήσεων, την δέσμευση και διαθεσιμότητα των δωματίων και την εξέλιξη των διάφορων οικονομικών στοιχείων. Προσφέρονται εργαλεία που ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο, ανεξαρτήτως αριθμού παράλληλων χρηστών, καθώς και εργαλεία στατιστικής υπό μορφή reports, εκτυπώσεων, ευρετηρίων και διαγραμμάτων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο πλάνο δέσμευσης δωματίων από κρατήσεις υπό μορφή διαγράμματος. Τέλος διατίθενται reports που απευθύνονται στο προσωπικό καθαρισμού και συντήρισης των δωματίων.
Ημερήσια απεικόνιση παραμενόντων

Bed Μια από τις βασικότερες ανάγκες που καλύπτει η εφαρμογή HotelMaster είναι εκείνη της πληροφόρησης αναφορικά με την τρέχουσα κατάσταση του ξενοδοχείου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τις καθημερινές αφίξεις, τα check-in και τις αναχωρήσεις. Μια ποικιλία εποπτικών μέσων βρίσκονται στη διάθεση του χρήστη παρουσιάζοντας τα κατηλλειμένα δωμάτια, τα βασικά τους χαρακτηριστικά, τις κρατήσεις που τα δεσμεύουν τη συγκεκριμένη στιγμή με τα βασικά τους στοιχεία, τη συμφωνία (board), καθώς επίσης και τα οικονομικά τους δεδομένα μέχρι εκείνο το σημείο.

Οι πληροφορίες παρουσιάζονται με διάφορους τρόπους, ενημερώνονται σε πολλές περιπτώσεις ζωντανά (ανάλογα με την ανάγκη που εξυπηρετούν) και μπορούν να αφορούν τόσο το παρόν, όσο το παρελθόν και το μέλλον. Τέλος, σε ορισμένα από αυτά υποστηρίζεται τόσο η διαμόρφωση της ιδανικής γραμμογράφησης από το χρήστη όσο και η εξαγωγή των πληροφοριών αυτών σε εξωτερικό αρχείο (π.χ. Microsoft Excel) για περαιτέρω επεξεργασία.
Πλάνο Δωματίων Σε Διαγραμματική Μορφή

Το Room Plan αποτελεί γραφική απεικόνιση της κατάστασης της ξενοδοχειακής μονάδας, παρουσιάζοντας βασικές πληροφορίες για τις κρατήσεις (περίοδος διαμονής, status κράτησης και βασικά της χαρακτηριστικά), παρουσιάζοντας με εύληπτο τρόπο τα δωμάτια που αυτές έχουν δεσμεύσει (και κατ' επέκταση εκείνα τα δωμάτια που παραμένουν αδέσμευτα για κάποια χρονική περίοδο). Η γραφική αναπαράσταση μπορεί να μελετηθεί σε δύο άξονες. Οριζόντια απεικονίζονται οι ημέρες του χρόνου, ενώ στον κάθετο όλα τα δωμάτια της ξενοδοχειακής μονάδας, κατηλλειμένα ή μη, ομαδοποιημένα ανά τύπο δωματίου. Διπλό κλικ στο σχήμα που αναπαριστά την κράτηση οδηγεί άμεσα στα στοιχεία της για επεξεργασία οποιασδήποτε μορφής.
Παρακολούθηση - Πρόβλεψη Κίνησης (Forecast Report)

Report Εκτός από την καθημερινή παρακολούθηση των παραμενόντων, προφανής είναι και η ανάγκη πρόβλεψης της μελλοντικής δέσμευσης των δωματίων, τόσο για την ανεύρεση ελεύθερων δωματίων για την τοποθέτηση μεμονωμένων πελατών, όσο και για τη διαχείριση των κρατήσεων πρακτορείων. Επίσης συνήθης είναι η ανάγκη εξαγωγής συγκεντρωτικών στοιχείων για στατιστικούς λόγους, αλλά και για την παρακολούθηση των ποσοστών πληρότητας. Τα παραπάνω καλύπτονται από ειδικευμένη ομάδα καταστάσεων που συνοπτικά παρουσιάζουν: πόσα άτομα - δωμάτια δεσμεύονται και απελευθερώνονται στην κάθε ημερομηνία, πόσοι είναι οι παραμένοντες (άτομα & δωμάτια), ποιος ο αριθμός ελεύθερων δωματίων και ποιος ο τύπος τους, ημερήσια και προοδευτικά σύνολα ανά τύπο συμφωνίας.
Ανεύρεση Διαθέσιμων Δωματίων - Αυτόματο Room Allocation

Πέρα από τις στατιστικές καταστάσεις πληρότητας, υπάρχουν και τα απαραίτητα reports, που μας πληροφορούν ανά ημέρα ποια είναι τα διαθέσιμα προς πώληση δωμάτια, ταξινομημένα ανά τύπο. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα χαρακτηρισμού των δωματίων με τα χαρακτηριστικά τους (π.χ. θέση, όροφος, για καπνίζοντες, με κλιματισμό κτλ.), καθώς και η δυνατότητα παρουσίασης τους στο report διαθέσιμων δωματίων για ικανοποίηση ιδιαίτερων απαιτήσεων. Τέλος, υπάρχει πρόβλεψη δήλωσης «επιθυμητών χαρακτηριστικών δωματίου» στις κρατήσεις και δυνατότητα αυτόματης πρότασης δωματίων για κράτηση, βάσει της περιόδου παραμονής, του τύπου δωματίου και των επιθυμητών χαρακτηριστικών δωματίου.
Δέσμευση Δωματίων Βάσει Allotment Πράκτορα

Agent Η εφαρμογή παρέχει επίσης τη δυνατότητα «προσωρινής / εικονικής δέσμευσης» δωματίων με βάση το συμβόλαιο commitment - guarantee κάποιου πράκτορα. Κατά συνέπεια, στα reports απεικόνισης της πληρότητας του ξενοδοχείου (σε παρελθόν, παρόν και μέλλον) λαμβάνονται υπόψη και οι παραπάνω δεσμεύσεις.
Διαχείριση κατάστασης δωματίων - Housekeeping

Μία επιπλέον δυνατότητα της εφαρμογής είναι η παρακολούθηση της κατάστασης των δωματίων μέσα από ένα πλήρες πρόγραμμα οθονων διαχείρισης και εκτυπώσεων. Για παράδειγμα, μπορούν να χαρακτηριστούν συγκεκριμένοι αριθμοί δωματίων με καταστάσεις όπως : «Διαρροή», «Ηλεκτρολογική Βλάβη», «Βάψιμο» κλπ., έτσι ώστε το πρόγραμμα να προειδοποιεί ότι δεν είναι διαθέσιμα προς πώληση. Επίσης στην εφαρμογή περιλαμβάνεται και ολοκληρωμένο κύκλωμα παρακολούθησης Housekeeping. Μπορούν να οριστούν κατηγορίες όπως: «Λερωμένο», «Αλλαγή Σεντονιών» κλπ. και με την ανάλογη παραμετροποίηση, να μην επιτρέπεται check-in σε ακατάλληλα δωμάτια. Η αναλυτική εικόνα των δωματίων μπορεί να εκτυπωθεί για το προσωπικό καθαριότητας, με πρακτικούς συνδυασμούς φίλτρων.
Screenshots

Κάντε κλικ για μεγένθυση των φωτογραφιών.

Guests Room Plan Arrivals Arrivals Guests Analysis