Commercial Software

Διαχείριση Αποθήκης


Η εφαρμογή διαχείρισης Αποθήκης, κομμάτι της ευρύτερης οικογένειας προγραμμάτων Emporio, αξιοποιεί την από το 1979 πείρα της UNIDATA στις εμπορικές εφαρμογές. Διαθέτει σύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, διακρίνεται για την φιλικότητα προς τον χρήστη και μπορεί να προσαρμοσθεί στις ανάγκες επιχειρήσεων με διαφορετικές δραστηριότητες. Βασικό της πλεονέκτημα είναι, ανάμεσα σε άλλα, η δυνατότητα on-line σύνδεσής της με τις υπόλοιπες εφαρμογές Λογιστικής και Διαχείρησης Πωλήσεων της εταιρείας, παρέχοντας πλήρως αυτοματοποιημένη κάλυψη θεμελιωδών αναγκών της σύγχρονης εμπορικής επιχείρησης.

Ειδικότερα για τον ξενοδοχειακό κλάδο, συνίσταται η χρήση της προς εξυπηρέτηση των αναγκών Back Office, των αποθηκευτικών χώρων εστιατορίων, bars και σημείων πώλησης, καθώς και για mini markets.
Λειτουργικά Χαρακτηριστικά
  Tools

 • Διαχείριση πολλαπλών αποθηκών - τμημάτων.
 • On-line σύνδεση με τις εφαρμογές Γενικής Λογιστικής και Φ.Π.Α. του Λογισμός.ΝΕΤ για ενημέρωση των προσωρινών συναλλαγών από τα παραστατικά Αγορών - Πωλήσεων.
 • On-line σύνδεση με τις εφαρμογές διαχείρισης Πωλήσεων και Πελατών του Emporio.ΝΕΤ.
 • Δυνατότητα πολλαπλών τρόπων έκδοσης στοιχείου, σε απλό εκτυπωτή, με ή χωρίς μηχανισμό σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ).
 • Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε εξωτερικό αρχείο (Spreadsheet, Microsoft Excel, Ascii...).
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Δυνατότητα παράλληλης χρήσης από περισσότερους από ένα χρήστες είτε σε επίπεδο δικτύου είτε τοπικού υπολογιστή.
 • Προγραμματιζόμενα menus για κάθε χρήστη, ανάλογα με το Κύκλωμα που έχουν την εξουσιοδότηση να δουλεύουν.

Συμβατότητα με Κ.Β.Σ.
Law

 • Πλήρης συμβατότητα του λογισμικού με τις προδιαγραφές του Κ.Β.Σ.
 • Τήρηση θεωρημένης αποθήκης.


Είδη
Merchandise

 • Δυνατότητα ελεύθερης κωδικοποίησης των ειδών με κύριο, βοηθητικό και κωδικό εργοστασίου για κάθε είδος. Μέσα στο είδος ορίζουμε επίσης τον Φ.Π.Α., Μονάδα Μέτρησης, Κωδικό Λιανικής, Κωδικό Συνταγής Σύνδεσης F&B. Τέλος, καταχωρούμε τις εναλλακτικές τιμές Χονδρικής - Λιανικής.
 • Δυνατότητα δημιουργίας ομάδων ειδών μέχρι και τέσσερα επίπεδα με αναλυτικές ετικέτες και σύνολα για κάθε ομάδα - υποομάδα.
 • Αντίστοιχα είδη. Αντιγραφή ειδών.
 • Δυνατότητα ανεύρεσης του είδους αλφαβητικά ή με οποιονδήποτε από τους τρεις κωδικούς.

Κινήσεις
Cash

 • Αναλυτικές συναλλαγές Αγορών - Πωλήσεων - Απογραφών και Εσωτερικών Διακινήσεων.
 • Άμεση εσωτερική διακίνηση ειδών στις επιμέρους αποθήκες κατευθείαν από την αγορά.
 • Ομαδικές διαχειρίσεις συναλλαγών: Κινήσεις Είδους - Ημερολόγιο Αποθήκης - Κινήσεις Εισαγωγών / Εξαγωγών - Κατά αριθμό Στοιχείου.
 • Γενική έκπτωση πώλησης ειδών ή επηρεασμός τιμών πώλησης από ειδική έκπτωση στον πελάτη ή στο είδος.
 • Έλεγχοι υπολοίπων, συναλλαγών, ειδικού ταμείου, αύξουσας αρίθμησης παραστατικών, συμφωνίας κυκλωμάτων, συσχέτισης τιμολογίων με πιστωτικά, αλλαγών τιμών, κλπ.

Υπολογισμοί
Calculation

 • Πυρήνας της εφαρμογής είναι οι Kωδικοί Kίνησης: π.χ. Αποτίμηση Απογραφής, Τιμολόγιο Δ.Α. Πωλήσεων, Πιστωτικό Δ.Α. Πωλήσεων, Μετασχηματισμός Δελτίου σε Τιμολόγιο κτλ. Οι κωδικοί κίνησης συνδέονται άμεσα με τους αθροιστές, δηλαδή με έτοιμες φόρμουλες υπολογισμών των ισοζυγίων (Μέση τιμή αποθήκης, Αξία κοστολογημένων εισαγωγών, Μικτό κέρδος πωλήσεων κτλ.). Οι παραπάνω κωδικοί παρέχονται έτοιμοι με την εγκατάσταση του πακέτου.
 • Αποτίμηση αποθεμάτων με μέση τιμή, FIFO, LIFO.
 • Υπολογισμός μέσης τιμής αγορών για συγκεκριμένη αποθήκη ή για σύνολο αποθηκών της επιχείρησης. Επίσης, σαν προτεινόμενη τιμή συναλλαγών μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα στη Χονδρική τιμή, στη Λιανική Τιμή, στην Τελευταία τιμή, στη Μέση τιμή αποθήκης ή τη Μέση τιμή Εταιρείας.
 • Η εφαρμογή διαθέτει αρκετά βοηθητικά προγράμματα υποστήριξης όπως: Μεταφορά υπολοίπων σε νέα χρήση, Αντιγραφή Ειδών, Αλλαγή Κωδικού Είδους, Αλλαγή Παραστατικού, Αναπροσαρμογή τιμών Πώλησης και Διακανονισμό Ελλειμμάτων / Πλεονασμάτων, Ανακατασκευή Ισοζυγίων-Αθροιστών Αποθήκης.
Λογιστικές Εκτυπώσεις - Βιβλία
Accounting

 • Καρτέλα Είδους σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο με διαχρονική παρακολούθηση των εισαγωγών, εξαγωγών και την τελική διαμόρφωση του φυσικού υπολοίπου και αξίας του.
 • Πλήρης σειρά ημερολογίων Αποθήκης. Ημερολόγιο Συναλλαγών Προμηθευτών / Πελατών.
 • Ισοζύγια για την τρέχουσα κατάσταση της αποθήκης (Τρέχον Ισοζύγιο), όσο και για την εικόνα προηγούμενων μηνών (Συγκεντρωτικό Ισοζύγιο). Τα ισοζύγια διακρίνονται σε αναλυτικά, θεωρημένα, με επίπεδα ειδών και ταξινομούνται κατά κωδικό είδους, ονομασία είδους, βοηθητικό κωδικό κτλ. Ισοζύγια Πωλήσεων Περιόδου ανά ημερομηνία ή είδος με ανάλυση Φ.Π.Α. και τζίρου περιόδου.
 • Δυνατότητα πολλαπλών τρόπων έκδοσης στοιχείου, σε απλό εκτυπωτή, με ή χωρίς μηχανισμό σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ).
 • Θεωρημένο ισοζύγιο, μηνιαία κατάσταση βιβλίου αποθήκης, αποθήκευση κατάστασης σε cd και εκτύπωση κατάστασης από cd, προ-εκτύπωση θεωρημένων κλπ.
Στατιστικές - Οικονομικές Αναφορές
Charts

 • Αναλυτικές εκτυπώσεις Βασικών Στοιχείων Ειδών, Τιμών Πώλησης, Ομάδων Ειδών κτλ.
 • Ημερολόγιο Συναλλαγών Προμηθευτών / Πελατών. Ημερολόγια και Ισοζύγια λιανικών πωλήσεων.
 • Συγκεντρωτική τιμολογίων.
 • Στατιστικά στοιχεία συναλλαγών. Πρώτη και Τελευταία Εισαγωγή / Εξαγωγή (Πελάτης - Προμηθευτής - Ημερομηνία Συναλλαγής). Συναλλαγές Πελατών ανά Κωδικό Επαγγέλματος.
 • Κατάσταση αλλαγών τιμών αγοράς ανά είδος. Κατάσταση μη Κινηθέντων Ειδών. Κατάσταση φόρτωσης συγκεντρωτική ανά είδος και οδηγό. Κατάσταση επαναπαραγγελιών. Κατάσταση ειδικού φόρου κατανάλωσης.


Screenshots

Κάντε κλικ για μεγένθυση των φωτογραφιών.

Item Maintenance Store